képek  |  videók  |  tagok  |  bíróink  |  hírek  |  partnerek  |  elérhetőségek  |  támogatóink  |  archív  |  linkek

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékérőlA sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékét e rendelet melléklete tartalmazza.

2. § A szabadidősport területén azok a gazdasági társaságok, amelyeknek a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján bejegyzett fő tevékenysége "93.19. Egyéb sporttevékenység", "93.29. Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység" vagy "96.04. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás", egészségmegőrző és sportszakmai tanfolyamok vezetésére munkaszerződést, megbízási szerződést csak olyan személyekkel köthetnek, akik sportoktató, sportedző, rekreációs mozgásprogram-vezető animátor, aqua tréner, fitness instruktor, gyermekkori mozgásprogram-vezető, orientális táncoktató, személyi edző, szenior tréner és wellness tanácsadó szakirányokban, szakedző, okleveles szakedző, testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár, okleveles gyógytestnevelő tanár vagy gyógytornász képesítéssel rendelkeznek.

3. § (1) 2012. december 31-ig mentes a szakedzői, okleveles szakedzői képesítés megszerzésének kötelezettsége alól az az edző, aki a 60. életévét 2009. december 31. napjáig betölti, és a sportágában legalább öt évig folyamatos edzői tevékenységet végzett. A mentesség fennállását az érintett kérelmére a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) igazolja.

Vissza

designed and powered by: Mgrafika